Prijava

Škoromati na znamkah

22. januarja 1999 je Pošta Slovenije izdala prve znamke leta 1999. Dve izmed njih, ki predstavljata nam vsem znane škoromate, sta bili natisnjeni na pobudo Primorskega numizmatičnega društva Ilirska Bistrica in Muzejskega študijskega krožka . Znamki (20 in 80 SIT) sta motivno povezani in predstavljata prihod škoromatov pred domačijo. Poudarjena sta najbolj značilna lika (zgončar in kliščar). Znamki je likovno oblikovala akademska slikarka Milena Gregorčič. Tega dne je bila izdana tudi Kuverta prvega dne (FDC), v uporabi pošte 6244 Podgrad pa je bil poseben priložnostni žig.

#